Trafikolycka E65 Bergsjöholm

Station Ystad och yttre befäl åker på en trafikolycka på E65 i höjd med Bergsjöholm. Två personbilar i sidokollision med totalt 4 personer i. Tre av personerna förs med ambulans till Ystad lasarett med lindriga skador. E65 är helt avstängd i västergående riktning under ca 50 min pga räddnings och saneringsarbetet.