Trafikolycka – E65

Stationerna Ystad och Skurup samt yttre befälet larmas till en trafikolycka, sidokollision mellan en personbil och lastbil. Tre personer är inblandade i olyckan. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 45 minuter.