Trafikolycka – E65

Station Ystad och Yttre befäl blir larmade till en trafikolycka på E65 i höjd med Marsvinsholm. Personbil med ensam förare som kört in i mitträcket. Räddningstjänst samarbetar med polis och ambulans under räddningsarbetet. Vägen avstängd i östlig riktning ca 30 minuter.