Trafikolycka E65

Station Ystad larmas som förstärkning till E65 på en trafikolycka mellan en personbil och en buss. Under framkörning inkommer uppgifter om att olyckan är av mindre art och att det är en personbil som kört in i vajerräcket. Station Ystad kan därmed återgå.