Trafikolycka. E 65. Ystad, Dag Hammarskjölds väg.

Station Ystad larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen vid cirkulationsplatsen och voltat. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och spärrar av för säkert arbete på platsen. Ambulanspersonal tar hand om den drabbade. Vägbanan saneras från fordonsdelar. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.