Trafikolycka. E 65 vid Rynge.

Station Ystad larmas ut på trafikolycka på E 65, vid Rynge. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och stänger av vägbanan under saneringsarbetet. De inblandade blev undersökta på plats av ambulanspersonalen. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat från platsen.