Trafikolycka. E 65.

Station Ystad larmas till en trafikolycka, singel på E 65. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper ambulans med omhändertagandet. Den inblandade förs till sjukhus för observation. Därefter saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat från platsen.