Trafikolycka – Dag Hammarsköldsväg

Personbil i vajerräcke. En person inblandad och tas om hand av ambulans. Räddningstjänsten sanerar vägbanan. Polis till plats och övertar ärendet.