Trafikolycka – Dag Hammarskjöldsväg Ystad

Personbil som kommit in i mitträcket. Inga personskador eller läckage. Ärende lämnas över till polis.