Trafikolycka Dag Hammarskjölds väg Ystad

Station Ystad larmas till en mindre trafikolycka på Dag Hammarskjölds väg i Ystad. Två personbilar i kollision där en av bilarna kört in i framförvarande. Endast mindre skador på personbilarna, ingen person behöver medfölja i ambulans. Vägen avstängd under saneringsarbetet.