Trafikolycka Dag Hammarskjöld väg Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en mindre sammanstötning mellan två personbilar där den ena kört in i bagaget på den andra. Totalt är tre personer inblandade och samtliga är ute ut fordonen vid ankomst. Olycksplatsen säkras och en vägbana stängs av medan sjukvårdpersonal undersöker de inblandade. Ingen person medföljer till sjukhus. Inget saneringsbehov av vägbanan.