Trafikolycka – Blygatan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Två personbilar inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan under räddningsarbetet. Ambulanspersonal tar hand om de inblandade. Vägbanan saneras därefter. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.