Trafikolycka – Blentarp

Två personbilar som kolliderat. Inga allvarliga personskador. Styrkan från Sjöbo sanerar vägbanan, därefter lämnas ärendet över till polisen för utredning.