Trafikolycka – Bjärsjölagård

Personbil som kört av vägen. Personen som färdats i fordonet är ute ur bilen när station Vollsjö och FIP-befälet från Sjöbo kommer till platsen. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och tar hand om patienten tillsammans med ambulanspersonal. Ärendet lämnas över till polis för utredning.