Trafikolycka. Benestad.

Station Tomelilla larmas till en trafikolycka. Personbil som kört av vägen i samband med omkörning. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Tar hand om den inblandade tills ambulans anländer. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat.