Trafikolycka Araskoga

Stationerna Vollsjö och Lövestad samt befälet i Sjöbo larmas till en trafikolycka, sidokollision mellan 2 personbilar. Tre personer är inblandade och alla är ute vid framkomst. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 1 timme.