Trafikolycka Åkeshallsgatan Ystad

Station Ystad larmas till Åkeshallsgatan i Ystad på en trafikolycka mellan två personbilar. Vid ankomst visar det sig vara en olycka av lindrig art och utan personskador. Räddningstjänsten återgår utan åtgärd. Polis på plats, hanterar ärendet.