Trafikolycka

Befälet Sjöbo samt Yttre befäl från Ystad åker på trafikolycka, lastbil som gått av vägen. Lastbilen har kommit utanför vägbanan och lutar lite. Räddningstjänsten säkrar mot dieselläckage.En mindre mängd cirka 2 liter rinner ut i marken. Miljökontoret kontaktas samt Svevia som tar hand om ärendet efter avslutad räddningstjänst. Polis beställer bärgare som kommer till plats och drar upp lastbilen. Lastbilen kan fortsätta sin färd på egen hand.

Lämna ett svar