Trafikolycka

Station Tomelilla samt Yttrebefäl ystad larmas till trafikolycka singel v 19.
Personbil som glidit in i mitträcket.