Trafikolycka

Trafikolycka mellan väg 13 Sjöbo och Övedskloster. Lastbil med släp där släpet vält och blockerar hela vägen. Inga personskador eller läckage. Befälet Sjöbo på plats för kontroll. Trafikverket kontaktad och skickar ut personal som kommer att dirigera om trafiken. Prognos fram till lunch.