Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka, E 65 i höjd med Källesjö. Två personbilar som kolliderat. Totalt två personer involverade i olyckan. Undersöks på plats av ambulans.