Trafikolycka

Station Ystad, Skurup samt yttre befäl larmas till en trafikolycka på E65 söder om Marsvinsholm. En personbil som av okänd anledning kört in i vajerräcket. Inga personskador i samband med olyckan utan endast skador på fordon och vajer. Station Skurup återkallas innan framkomst och station Ystad rensar vägbanan innan man kan återgå. Vägen avstängd ca 10 min då man rensar den från fordonsdelar.

Lämna ett svar