Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka mellan lastbil och personbil. Mindre skador på fordonen. Inga personskador. Ärendet lämnas över till polis.