Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka,väg 19 mellan St.Herrestad och Högestadkorset. Personbil som voltat och åkt ut på åkern. en person involverad i olyckan och tas omhand av ambulans. Begränsad framkomlighet under räddningsarbetet. Polis på plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.