Trafikolycka

Station Borrby/Löderup, befälet Simrishamn och yttre befäl åker på trafikolycka med en buss inblandad. Vid framkomst till Skillinge skola har en buss ramat högersidan mot en husgavel varpå ett par sidorutor gått sönder. Cirka ett 30 tal elever berörda av händelsen. Beslut om att samla samtliga elever på Borrby skola för kontroll av dom drabbade. Säkerhetschef informeras och är behjälplig i insatsen. Ambulanspersonal undersöker samtliga inblandade. Två elever förs till sjukhus med lättare skador. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till skolan som finns tillhands för barnen.