Trafikolycka

Station Sjöbo åker på trafikolycka singel. Personbil som kört in i träd i höjd med Sövdeborg. En person involverad i olyckan och tas omhand av ambulans.