Trafikolycka

Station Ystad och Skurup åker på trafikolycka, E 64 i höjd med Karlsborgsavfarten. Två personbilar som kolliderat. Totalt två personer involverade i olyckan varav en förs till sjukhus med ambulans. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet.