Trafikolycka

Station Sjöbo åker på trafikolycka mellan lastbil och personbil i höjd med Övedskloster. Vid framkomst visar det sig vara en gammal olycka. Räddningstjänsten sanerar vägbana och överlämnar ärendet till polis som är på väg.