Trafikolycka

Station Tomelilla åker på trafikolycka mellan Bollerup och Kvärrestad. Två A-traktorer som kolliderat. Totalt fyra personer involverade i olyckan varav två förs till sjukhus med ambulans.