Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka, E 65 i höjd med Marsvinsholm. Personbil i mitträcke. Totalt två personer involverade i olyckan. Kontrolleras av ambulans på plats. Sanering och rensning av vägbana. Polis till plats och övertar ärendet.