Trafikolycka

Station Vollsjö/Lövestad samt befälet Sjöbo åker på trafikolycka i höjd med Äsperöd. Singelolycka där en person är involverad. Inga personskador. Ärendet överlämnas till polis.