Trafikolycka.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Lastbil som kört av vägen och blockerar V.9. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen. Polis sköter trafikdirigering och utreder olyckan. Innan bärgning skulle genomföras tömde räddningstjänsten dieseltankarna. Räddningstänsten avslutas 08.32. Polis kvar och inväntar personal från trafikverket för kontroll av vägbanan efter bärgningen.

Lämna ett svar