Trafikolycka

Station Sjöbo, Vollsjö, Veberöd och yttre befäl från Sörf och Rsyd larmas till en större trafikolycka, väg 104 i höjd med Vombsjön. Tre personbilar som kolliderat, oklart skadeläge. Framme på plats är totalt fyra personer involverade i olyckan varav tre förs till sjukhus med ambulans. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet.