Trafikolycka

Station Simrishamn larmas till en trafikolycka på väg 9. Två personbilar och en buss som kolliderat med rejäla plåtskador som följd. Inga personskador. Vägbanan saneras från fordonsrester innan trafiken kan släppas på i normal omfattning. Räddningstjänsten lämnar över ärendet till polisen.