Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka E 65 i höjd med Rynge. Personbil och kronhjort som kolliderat. En person förs till sjukhus med ambulans. Stopp i norrgående riktning under räddningsarbetet. jägare till plats och tar hand om djuret.