Trafikolycka

Station Vollsjö åker på en trafikolycka singel. En personbil som av okänd anledning gått av vägen. Ensam förare av personbilen tas omhand av ambulanspersonal. Räddningstjänsten lämnar utan vidare åtgärd.