Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka , väg 13 i höjd med Hedeskoga. Personbil och älg som kolliderat. Totalt fyra personer inblandade i olyckan och kontrolleras av ambulans. Älgen har avvikit från plats. jägare begärd till plats för eftersök. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet. Polis övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.