Trafikolycka

Station Brösarp och befälet Tomelilla åker på trafikolycka i höjd med Alunbruket. Två personbilar som kolliderat. Totalt fyra personer omhändertas av ambulans.