Trafikolycka

Station Sjöbo åker på trafikolycka, vägen mellan Sövde och Blentarp. Två personbilar som kolliderat. Samtliga inblandade kontrolleras av ambulans på plats.