Trafikolycka.

Station Ystad larmas till en trafikolycka. Två personbilar inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen. Därefter saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så bilarna blir bärgade från platsen.