Trafikolycka

Station Tomelilla och yttre befäl åker på en trafikolycka singel på väg 19. En personbil som av okänd anledning gått av vägen. Ensam förare av personbilen tas omhand av ambulanspersonal. Räddningstjänsten lämnar utan vidare åtgärd