Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka , E 65 i mellan Sårby och Rynge. Personbil som gått in i vajerräcke. Inga personskador. Polis till plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.