Trafikolycka.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, buss/personbil. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och ambulanspersonal tittar till de inblandade. Polis utreder olyckan och ombesörjer bärgning av personbilen.