Trafikolycka

Station Ystad och Skurup åker på trafikolycka, E 65 i höjd med Bjärresjö. Hästtransport som gått in i vajerräcke. Inga skador på person eller häst. Stundtals stopp i trafiken under räddningsarbetet. Trafikverket kommer till plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.