Trafikolycka

Station Tomelilla åker på en trafikolycka singel på Kristianstadvägen. En personbil som av okänd anledning gått av vägen. Ensam förare av personbilen tas omhand av ambulanspersonal. Räddningstjänsten lämnar utan vidare åtgärd.