Trafikolycka

Station Ystad åker på trafikolycka mellan personbil och buss i höjd med Lilleskog. Totalt två personer involverade i olyckan varav en person förs till sjukhus med ambulans. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet