Trafikolycka

Station Tomelilla larmas till en trafikolycka på väg 1545 i höjd med Tomelilla golfbana. Två personbilar som kolliderat med rejäla plåtskador som följd. Dom inblandade kontrolleras på platsen av ambulanspersonal, men behöver inte medfölja till sjukhus. Vägbanan saneras från fordonsrester innan trafiken kan släppas på i normal omfattning.

Lämna ett svar