Trafikolycka

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka på väg 11 i höjd med Anklam. En personbil har av okänd anledning kört in i vajerräcket. Olyckan är av mindre omfattning, så styrkan från Sjöbo röjer upp på platsen och ambulanspersonalen tar hand om föraren.

Lämna ett svar