Trafikolycka

Station Ystad , Skurup samt Yttre befäl från Ystad åker på trafikolycka singel i höjd med avfarten Katslösa. Personbil som gått in i vajerräcke. Ytterligare en bil i motsatta körriktning kör över utspridda bildelar och får bärgas från platsen. Totalt tre personer involverade i olyckan. Sanering och renspolning av vägbana. Trafikverket kontaktad. Polis på plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.

Lämna ett svar