Trafikolycka

Station Sjöbo larmas på en trafikolycka på väg 979 i höjd med Björka utanför Sjöbo. Endast styrkeledaren går fram på olyckan då det visar sig vara en olycka av lindrig art. En person förs med ambulans till sjukhus. Polis på plats för fortsatt handläggning av ärendet.

Lämna ett svar